Doç. Dr. Erhan Özyol SANKO Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde göreve başladı


SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği´nde Doç. Dr. Erhan Özyol hasta kabulüne başladı.
2018 yılı Mayıs Ayı itibariyle ile SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı´nda öğretim üyesi olarak göreve başlayan Doç. Dr. Özyol, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği´nde hasta kabulüne başladı. Doç. Dr. Özyol´un ulusal ve uluslararası indeksli oftalmoloji dergilerinde yayınlanmış çok sayıda makalesi, oftalmoloji kitap bölüm yazarlığı, ulusal ve uluslararası oftalmoloji kongrelerinde sunulmuş çok sayıda bildirisi bulunuyor.
Ayrıca ulusal ve uluslararası oftalmoloji dergilerinde danışman ve konsültan editör olarak da görev yapmaktadır. Türk Oftalmoloji Derneği, TOD Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi, Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği üyelikleri bulunan Doç. Dr. Özyol´un temel ilgi alanları vitreoretinal cerrahi, katarakt cerrahisi ve glokomdur.
Malatya 1978 doğumlu olan Doç. Dr. Özyol, 1995-2002 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi´nde tıp eğitimini, 2003-2008 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı´nda Göz Hastalıkları ihtisasını tamamladı. Askerlik hizmeti ve mecburi hizmetisonrası Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği´nde görev aldı.
2013 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Retina Kliniği´nde Vitreoretinal Cerrahi eğitimi, 2016 yılında Dr.Agarwal´sEyeHospital, Chennai, Hindistan´da Vitreoretinal Cerrahi ve Glued IOL Cerrahisi eğitimi aldı.
2017 yılında "Doçentlik" unvanını, 2018 yılında ise Paris/Fransa´da düzenlenen "European Board of Ophthalmology" sınavında başarılı olarak "FEBO" unvanını kazandı.
Göz Hastalıkları Kliniği Katarakt Cerrahisi Ve Refraktif Katarakt Cerrahisi
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi´nde kısa sürede, ağrı duymadan ileri bir teknik olan FAKO yöntemiyle katarakt ameliyatı yapılmakta, katlanabilen göz içi merceği yerleştirilerek net görme sağlanmaktadır. Uzak ve yakın görme için ya da astigmatizmanın giderilmesine yönelik çok odaklı ve/veya astigmatik Premium Lens uygulanması yapılmaktadır Bunun yanı sıra yüksek miyopi durumlarında saydam mercek değişimi ya da göz içi mercek yerleştirilmesi gibi cerrahiler uygulanarak lazerle düzeltilemeyecek kadar yüksek bozukluklar düzeltilebilmektedir.