Amerikalı Araştırma Kuruluşu Pew: "Dindar Avrupalı Hristiyanlar Müslümanlara karşı tahammülsüz"


Bir Amerikan araştırma kuruluşu olan Pew Araştırma Merkezi (Pew Resarch Center), 15 Batı Avrupa ülkesinde, 2017 yılında Nisan ayından Ağustos ayına kadar 12 dilde yapılan görüşmelerle aralarında Hristiyan olup da dindar olmayan 12 bin kişi dahil olmak üzere rastgele seçtiği 24 bin kişi ile yaptığı telefon görüşmelerinde Allah inancını ve Batı Avrupalıların Müslümanlara ve göçmenlere karşı düşüncelerini ortaya çıkardı.
Yapılan görüşmelerde, İngiltere´de kiliseye giden Hristiyan İngilizlerin yüzde 45´i ve kiliseye gitmeyen Hristiyan İngilizlerin yüzde 47´si İslamın İngiliz değerleri ve kültürü ile bağdaşmayacağını düşündüklerini söyledi. Hiçbir dine inanmayan İngilizler ise yüzde 30´unun İslam inancının ülkelerinin değerleri ile uyuşmadığını, başörtüsü takmalarına müsaade edilmemesini söyledi.
Batı Avrupa ülkülerinde Hristiyan inancında olanları çoğu Ortadoğu ve Afrika´dan gelen göçmenlerin dürüst olmadıkları ve göçmenlerin sayısının azaltılmasından yana olduklarını söyledi.
Araştırmada dindar Hristiyanların ve Allah´a inanmayanların Müslümanlara karşı düşmanca his besledikleri ortaya konulurken, Avrupalılar, dinini uygulayıp kiliseye sık giden veya kendisini Hristiyan olarak niteleyip de kiliseye gitmeyen ve hiç inancı olmayanlar olarak üç gruba ayrıldı. Bu kesimlerin Allah inancı, mültecilere, Hristiyan ve Müslümanlara karşı düşünceleri soruldu.
Batı Avrupa´da İtalya hariç kendisini Hristiyan olarak tanımlamasına rağmen Kiliseye gitmeyen insanların Avrupa´da nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu tespit edildi. Bu insanların Müslümanlara karşı daha toleranslı davrandığı ve Müslüman bir komşu olmaktan rahatsız olmayanların sayısının bir hayli yüksek olduğu belirtildi. Dindar olduğunu söyleyen Batı Avrupalıların sayısının ise bunlara nispetle çok düşük olduğu tespit edildi. Batı Avrupalı dindar Hristiyanların Müslümanların kültürlerinin kendi kültürlerine ters düştüğü inancında olduğu belirtildi.
İçinde Katolikleri ve Protestanları barındıran İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde Müslümanlara karşı olumsuz tavır daha çok. Mesela İngiltere´de Katoliklerin yüzde 35´i ve Protestanların yüzde 16´sı ülkelerinde Müslümanların başörtüsüne müsaade edilmemesini istiyor.
Hristiyan olup da kiliseye gitmeyenlerin çoğunun Allah inancının bulunduğu ama bunun Hristiyanların inandığı şekilde olmadığını söyledikleri belirtildi.
Araştırmada hiçbir dine inanmayanların ise Allah inancı olanların çok az olduğu, ruhlarının olduğunu ve öbür dünya inançlarının bulunmadığı ifade edildi.
Hristiyan kültürü ile yetişip daha sonra ateist olanların, hiçbir dine göre yetiştirilmeyen ataistlere göre Müslümanlara karşı daha müsamahakar davrandıkları ifade edildi. Yine yapılan araştırmada Avrupa´da eğitim düzeyi yükseldikçe Hristiyanlıktan uzaklaşıldığı, Müslümanlara ve mültecilere karşı daha toleranslı davranışın geliştiği ifade edildi.